Membru CCP – din partea CNIPMMR

Studii:

-absolventă master, specializarea „Relaţii de muncă şi industriale” – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, 2006;

- absolventă studii aprofundate - drept comunitar – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, 2007.

Experienţă profesională:

- peste 7 ani experienţă în domeniul dialogului social;

- în prezent, Director al Departamentului Juridic şi Dialog Social din cadrul Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania- CNIPMMR, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional.

Activităţi desfăşurate în domeniul dialogului social:

Activitatea în domeniul dialogului social bi/tripartit

- din anul 2004 până în prezent repezentantla şedinţele comisiilor de dialog social constituite la nivelul Minisaterului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi alte ministere;

- din anul 2004, negociator în cadrul Comisiei de negociere a Contractului colectiv unic la nivel naţional (reprezentant al CNIPMMR);

- începând cu  apr. 2007 şi până în prezent – membru al Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Asigurări Sociale;

- expert în Comisiile Tehnice Paritare Patronate - Sindicate (pentru modificarea Codului muncii - Legea nr. 53/2003, a Legii nr. 130/1997- contractelor colective de muncă, etc.).

- apr. 2004 - până în prezent: membru al Comisiei pentru privatizarea, funcţionarea si creşterea competitivităţii agenţilor economici din cadrul Consiliului Economic şi Social;

Activitatea în cadrul Consiliului Economic şi Social:

- începând cu data de 23.03.2007 şi până în prezent - membru al Plenului Consiliului Economic şi Social din România.

- începând cu 1.01.2007 şi până în prezent - membru al Comitetului Economic şi Social European (EESC);

- începând cu 1.01.2007 şi până în prezent - membru al Secţiunii ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială) a EESC;

- începând cu 1.01.2007 şi până în prezent - membru al Secţiunii SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie) EESC;

Activitatea în cadrul Comitetului Economic şi Social European:

- raportor pentru două avize ale EESC:

- Avizul INT/483 privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale, (Reformare) Punerea în aplicare a documentului „Small Business Act” COM(2009) 126 final - 2009/0054 (COD) şi

- Avizul INT/517 privind Cartea verde: interconectarea registrelor comerţului COM(2009) 614 final

- coraportor pentru două avize ale EESC:

- SOC/320 – referitor la Comunicarea Comisiei - Plan strategic în materie de azil: o abordare integrată a protecţiei în ansamblul UE COM(2008) 360 final

- SOC/319 – referitor la Comunicarea Comisiei privind o politică comună de imigraţie pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente COM(2008) 359 final.

inapoi