Comunicat de presă: Tineri versatili, o necesitate pentru cerințele imprevizibile din piața muncii?

Publicat în categoria Noutăți la 10 Iunie 2013

Astăzi, 6 iunie 2013, Academia de Advocacy împreună cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi şi Coaliţia 52, au organizat o conferinţă de presă pentru prezentarea concluziilor şi
recomandărilor Comisiei de experţi a audierii publice
Tineri versatili, o necesitate pentru cerințele imprevizibile din piața muncii?
În 16 mai la Iaşi s-a desfăsurat audierea publică privind sistemul educaţional din România, în
cadrul căreia s-au colectat 348 de opinii scrise, din toate regiunile ţării despre principalele măsuri care
ar trebui prevăzute în strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru reforma educaţiei.
Dată fiind complexitatea aspectelor ce trebuiesc abordate și corelate pentru o reformă reală a
educației și integrarea rapidă a tinerilor pe piața muncii, prin această audiere publică s-a dorit să se
contribuie la clarificarea și identificarea de soluții şi directii de acţiune privind următoarele întrebări ce
își căută răspuns:
 Care sunt principalele măsuri necesare pentru creșterea adaptabilității tinerilor la
cerințele pieței muncii?
 Care sunt abilitățile, deprinderile cheie care ar trebui dezvoltate tinerilor,
complementar cunoștințelor și informațiilor dobândite pe diferite domenii, pentru o cât
mai bună și stabilă inserție pe piața muncii?
Deşi audierea publică a avut loc la Iaşi, aceasta a avut ecou la nivel naţional, dovadă stând
cele 348 de opinii scrise, colectate din 30 de județe, dintre care un procent de peste 35% provin
din domeniu învăţământ şi educaţie, iar peste o treime dintre aceştia au fost elevi şi studenti,
beneficiari ai sistemului de învăţământ. Structura depoziţiilor arată că s-a lărgit cercul părţilor
interesate de acest subiect, prin implicarea alături de cadre didactice şi elevi, a reprezentanţilor
mediului de afaceri, reprezentanţi ai decidenţilor şi a părinţilor.

Adaugă comentariu nou