Corina Dragomirescu este fondator al Academiei de Advocacy în cadrul căreia iniţiază, aplică spre finanţare şi coordonează toate proiectele organizaţiei, fiind de asemenea implicată activ în toate campaniile de advocacy ale organizaţiei, în consultările publice derulate prin procedura de audieri publice şi în elaborarea de publicaţii de sprijinire a societăţii civile în a-şi apăra interesele.

În cadrul Confederaţiei Întreprinzătorilor Particulari din județul Timiş a elaborat proiecte spre finanţare, atât pentru mediul timişorean, cât şi transfrontalier (1995-2001).

A demarat experimentul pilot de incubator de afaceri, punând în practică primul parteneriat public privat din judeţul Timiş - ,,Centrul de Inovare şi Incubare Timişoara” (1994). În cadrul acestui program a sprijinit peste 50 de IMM-uri cu asistenţa tehnică în obtinerea de fonduri neramburasabile, în valoare de 50.000 euro/proiect (1994-1996). Experienţa acumulată în mediul asociativ a determinat-o să se implice alături de organisme internaţionale (IRIS Center, CHF International) în elaborarea de politici publice de creare a unui mediu favorabil dezvoltării socio - economice în România.

A contribuit la elaborarea legilor accesului liber la informaţia publică, a legii transparenţei, a proiectului de lege de declaraţie unică consolidată pentru întreprinderi, a legii aprobării tacite, a declaraţiei pe proprie raspundere, câştigând o bogată experienţă în procesul legislativ şi modul de interferare cu legiuitorii.

Elaborează sesiuni de training în advocacy şi livrează module specifice de instruire vocaţională, atât în ţară cât şi în străinătate.

inapoi