Membru CCP – din partea Pro Democratia

Domnul Cristian Pîrvulescu este cunoscut pentru activitatea sa în direcţia dezvoltării democraţiei participative, a transparenţei administrative şi a reformei politice, în special a reformei electorale. Este politolog, cadru didactic universitar, publicist şi comentator politic, participant în dezbaterile publice din mass media.

Din 1999 este preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, iar din 2005 decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Experienţa sa în campanii de advocacy, cum au fost cele trei campanii pentru promovarea Codului electoral coordonate de Asociaţia Pro Democraţia, din perioada 2001-2004 sau participarea, împreună cu reprezentanţii altor organizaţii civice, la campaniile pentru Un Parlament curat pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale din 2004 şi europene din 2007, precum şi eforturile sale ca facilitator al discuţiilor privind reforma electorală în 2007şi 2008 îl indică drept unul dintre cei mai implicaţi reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi ca pe unul dintre cei mai aplicaţi specialişti din domeniul ştiinţelor politice şi al politicilor publice pentru o construcţie administrativă eficientă şi democratică.

Este membru al Grupul III, Activităţi diverse (ONG-uri), al Comitetului Economic şi Social European. Este membru în Biroul Grupului III şi a fost membru al Biroului Executiv al CESE între 2007-2008. În cadrul mandatului 2007-2010 a fost raportor pentru patru avize adoptate de CESE (SOC/374 -Valoarea adăugată a unui regim european comun de azil, SOC/368 - Standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, SOC/352-Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (Stockholm),SOC/325 -Parteneriatul dintre instituţiile de învăţământ şi angajatori).

inapoi