Programul de formare din cadrul proiectului ,,PARTENER ACTIV ȘI IMPLICAT” va fi livrat succesiv în cele opt regiuni de dezvoltare ale României, pentru două generații de cursanți, în intervalul martie 2011 – decembrie 2012.

Grupul țintă al programului de formare este reprezentat de lideri și personal executiv din cadrul sindicatelor, patronatelor, organizațiilor neguvernamentale, asociaţiilor de jurnalişti, camerelor de comerţ și asociațiilor de IMM-uri.

Programul de formare profesională din cadrul proiectului prevede două perioade de instruire vocațională tradițională, susținute de douăperioade de aplicaţii practice asistate în cadrul organizației proprii, completate de audieri publice regionale și naționale, organizate de Academia de Advocacy, pentru mobilizarea implicării active și eficiente a participanților în acțiuni de influențare a deciziei publice.

Structura programului complex de formare profesională este următoarea:

A.      Programul de formare - ,,Dialog social și advocacy”

Pasul 1: instruire vocațională interactivă și inovativă, pe durata a 5 zile consecutive;

Pasul 2: exercițiu practic individual real, timp de 8 saptămâni calendaristice consecutive, cu asistență de specialitate din partea Academiei de Advocacy.

Pasul 3: examen de certificare

Curricula pentru Programul de formare – Dialog social și advocacy – presupune dezvoltarea de competențe civice și sociale şi cuprinde:

- clarificări conceptuale privind decizia publică, decidentul politic, dialogul social, dialogul civic, lobby, advocacy, proces de advocacy;

- transfer de cunoștințe, structurat pe cele trei niveluri de intervenție ale partenerilor sociali și societății civile, în relația cu decidenții politici;

- monitorizarea deciziei publice;

- implicarea în procesul de formulare a deciziei publice;

- influențarea deciziei publice;

- formareași exersarea de abilități, prin exemplificarea și/sau exersarea practică a unor instrumente specifice de advocacy, precum:

·      monitorizarea decidentului public,

·      analiza părților afectate de o decizie publică,

·      procesul de consultare publică,

·      procedura de audiere publică,

·      formularea și susținerea publică a opiniei;

·      mesajele publice în advocacy;

·      alianțe, coaliții, rețele de comunicare în advocacy;

·      surse și resurse de documentare în advocacy,

·      rolul documentului de poziție;

·      roluri cheie în echipa de advocacy.

 

B. Programul de formare - ,,Specialistul în activitatea de lobby

Pasul 1: instruire vocațională interactivă și inovativă, pe durata a 5 zile consecutive;

Pasul 2: exercițiu practic individual real, timp de 10 săptămâni calendaristice consecutive, cu asistență de specialitate din partea Academiei de Advocacy.

Pasul 3:examen de ceritificare

Curricula pentru Programul de formare Specialistul în activitatea de lobby – propune, într-o abordare inovativă, dezvoltarea de competențe specifice interdisciplinare, axate pe formarea și exersarea de abilități și atitudini indispensabile unui specialist în activitatea de lobby respectiv membrilor echipei de advocacy, privind:

- comunicarea;

- negocierea;

- leadership-ul;

- facilitarea transferul de cunoștințe și exersarea unor intrumente specifice activității de lobby, precum:

·      dinamica relațiilor și a reputației în lobby și advocacy,

·      elaborarea hărții decidenților politici,

·      relația cu mass media, new media și social media.

- exersarea planificării strategice a unei campanii de advocacy, pe teme de interes ale organizațiilor reprezentate în cadrul programului de formare.

Accesul la Programul de formare – Specialistul în activitatea de lobby, se va realiza în baza unui certificat cu recunoaștere națională privind competențe civice și sociale și a unui portofoliu, raportat la cerințele specifice formulate de Academia de Advocacy, în calitate de furnizor autorizat de formare profesională.

La finalul Programului de formare – Specialistul în activitatea de lobby, cei interesați se vor putea înscrie la examen, pentru obținerea certificatului cu recunoaștere națională pentru ocupația ,,Specialist în activitatea de lobby”, având oportunitatea înscrierii în primul Corp de experți în influențarea deciziei publice, la nivel național și accesul la resurse și rețele de informare în domeniu, permanent actualizate.

 

Useful files: