inapoi la index

Acest material a fost realizat in cadrul proiectului PARTENER ACTIV ȘI IMPLICAT – Dezvoltarea competențelor profesionale specifice dialogului social și implicării în procesul decizional al liderilor și personalului din organizațiile societății civile și ale partenerilor sociali din România (iunie2010-iunie 2013), finantat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară 3  „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leaderul Proiectului