Ce reprezintă proiectul Partener activ şi implicat ?

Proiectul Partener Activ şi Implicat urmăreşte formarea a 800 de persoane în domeniul lobby şi advocacy, care să reprezinte grupurile legitime de interese la nivel naţional şi care să reuşească să transforme dialogul social într-o practică eficientă şi reversibilă. Proiectul oferă un instrument de schimbare a modalităţilor de comunicare între partenerii sociali şi decidenţii politici, acţionând asupra modului în care sunt reprezentate, comunicate şi soluţionate interesele societăţii civile. 
citeste mai mult

Cine sunt grupurile ţintă ale proiectului ?

Grupurile ţintă ale proiectului sunt reprezentanţi ai partenerilor sociali: asociaţii de IMM, camere de comerţ, sindicate, patronate, asociaţii de jurnalişti, reprezentanţi de ONG, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, urmând ca cei mai pregătiţi dintre aceştia să formeze primul corp de specialişti în lobby şi advocacy din România.

Cum se desfăşoară proiectul ?

Proiectul acţionează succesiv în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, formând două generaţii a câte 50 de cursanţi în fiecare dintre aceste regiuni. Fiecare grupă de cursanţi va participa la două modele de formare de câte 5 zile intercalate de aplicaţii practice, unde cu asistenţa experţilor din proiect, participanţii vor avea ocazia să aplice lucrurile învăţate, formulând propriile soluţii de caz şi implicându-se în acţiuni de influenţare a procesului decizional.

La sfârşitul sesiunilor de formare şi evaluare, participanţii la cursuri vor fi certificaţi, urmând ca în cadrul unei conferinţe naţionale la care vor fi prezenţi şi miniştri, reprezentanţi ai consiliilor judeţene, parlamentari şi reprezentanţi ai grupurilor ţintă să se prezinte primul corp de experţi în advocacy din România.

Ce oferă proiectul ?

  • Acces la un program de formare cu cei mai pregătiţi traineri în domeniu;
  • O colecţie de studii de caz (800 cazuri) rezultată din activitatea practică a participanţilor la proiect, multiplicată în 1200 de exemplare; 
  • Un manual de advocacy şi dialog social, multiplicat în 1200 de exemplare; 
  • Un ghid de exerciţii practice în domeniul influenţării deciziei publice şi dialogului social, a accesului la informaţia publică, multiplicat în 850 de exemplare; 
  • Un film documentar, disponibil pe site-ul proiectului, ca sursă pentru formare continuă; 
  • O platformă virtuală naţională şi europeană de avertizare legislativă, informare, dezbateri publice şi creare de legături, cu minimum 800 de conturi de utilizatori şi minimum 300 de opinii la proiecte de acte normative exprimate de participanţii la proiect; 
  • Acces la resurse relevante în domeniul influenţării legislative, prin biblioteca tradiţională şi virtuală, cu un minim de 1200 de publicaţii accesibile; 
  • Participare la audieri şi dezbateri publice, pe teme de interes;

Vrem o societate care să preţuiască experienţa fiecăruia şi să respecte interesele tuturor. Vrem parteneri sociali competenţi şi puternici. Vrem dialog social profesionist şi eficient.

Este noua noastră propunere pentru România!